BGV Pitch NYC

Nov 08, 2019
Pitches Score
whatshot
Winner

23

arrow_drop_up

2

18

arrow_drop_up

3

18

arrow_drop_up

4

10

arrow_drop_up

5

9

arrow_drop_up

6

6

arrow_drop_up

7

6

arrow_drop_up

8

5

arrow_drop_up

9

5

arrow_drop_up